Index Artists Exhibition Info History Contact
Stasjon K Art Studios - Langgata 58A - 4306 Sandnes - Norway : Google Maps

Styremedlemmer / Board Members :
Magny Tjelta : magnyjaatun(a)yahoo.no
Cathrine Gilje : Cathrinegilje(a)lyse.net
Åsa Sjøholm : aasaholm5(a)hotmail.com

Kontaktinformasjon til hver kunstner er å finne fra siden / Contaktinformation for each artist can be found from the page Artists

Telefonnummer til alle kunstnerne på Stasjon K / Phone number to all of the artists in Stasjon K phone.pdf

Webansvarlig / Responsible for Web pages : Marianne Løvvik - marianne(a)lovvik.com