Index Artists Exhibition Info History Contact
Stasjon K Art Studios - Langgata 58A - 4306 Sandnes - Norway : Google Maps

Styremedlemmer / Board Members :
Liv Eiene : liv(a)eiene.com
Marianne Løvvik : marianne(a)lovvik.com
Magny Tjelta : magnyjaatun(a)yahoo.no


Kontaktinformasjon til hver kunstner er å finne fra siden / Contaktinformation for each artist can be found from the page Artists

Liste over kontaktinformasjon til alle kunstnerne på Stasjon K / List of contact information to all artists at Stasjon K contact information.pdf

Kunstbutikken på Stasjon K / Art shop at Stasjon K : Facebook og InstagramWebansvarlig / Responsible for Web pages : Marianne Løvvik - marianne(a)lovvik.com