Index Artists Exhibition Info History Contact
Stasjon K utstilling i Sandnes Rådhus
Rådhusgata 1

Utstilling fra 01.09. 2022 - 01. 09 2023

En skiftende utstilling med kunstnere fra Stasjon K. Utstillingen befinner seg i første etasje, på venstre side av trappen til andre etasje. Hver utstillingsperiode har en varighet på 1 år.

Kunstnere som viser arbeid : Gunn Tjensvold, Inger Bruun, Marianne Løvvik, Torill Brosten og Ruth Bersås
www.stasjon-k.com/raadhuset.html