Index Artists Exhibition Info History Contact
Stasjon K Art Studios er et atelierfellesskap for profesjonelle kunstnere som arbeider med oppdrag / utsmykninger og har utstillinger rundt om i Norge og utlandet.

Stasjon K Art Studios is a studio fellowship for professional artists that work by commition / adornments and have exhibitions around Norway and abroad.
Stasjon K on Facebook


Stasjon K har også eget galleri hvor kunstnere av fellesskapet kan stille ut sitt arbeid. Juleutstilling vil normalt holdes en helg i slutten av november / begynnelsen av desember. Mer informasjon på Exhibition.

Stasjon K also has its own gallery where the artists of the fellowship can exhibit their work. Christmas Exhibition will normally be held one weekend in the end of november / beginning of december in the gallery. More information at Exhibition.


Bedriftkunstforeninger er velkommen til omvisning og kunstnerpresentasjon etter avtale.
Kontakt Magny Tjelta : magnyjaatun(a)yahoo.no
Last ned folder stasjon k .pdf (7,91MB)

Employees´ art raffle clubs are welkome for tour and artist presentation by appointment.
Contact Magny Tjelta : magnyjaatun(a)yahoo.no
Download folder stasjon k .pdf (7,91MB)

Grupper eller skoleklasser er velkommen til omvisning og kunstnerpresentasjon etter avtale.
Groups or school classes are welkome for tour and artist presentation by appointment. Contact : Magny Tjelta