Index Artists Exhibition Info History Contact
Stasjon K Art Studios er et atelierfellesskap for profesjonelle kunstnere som arbeider med oppdrag / utsmykninger, og har utstillinger i Norge og utlandet. Stasjon K på Facebook

I 2021 startet en gruppe av kunstnerne på Stasjon K en kunstbutikk. Åpningstider og mer informasjon om Stasjon K kunstbutikk finnes på Facebook og Instagram

Kunstnere som viser arbeid i kunstbutikken :
Ruth Bersås, Torill Brosten, Inger Bruun, liv Eiene, Cathrine Gilje, Fie von Krogh, David Lamignan Larsen, Turid Ottesen, Åsa Sjøholm, Magny Tjelta, og Gry Hege Rinaldo.

Kunstnere som ikke viser arbeid i kunstbutikken kan kontaktes for avtale :
Turi Gramstad Oliver, Gunn Tjensvold, Nils-Thomas Økland, og Marianne Løvvik.

Liste over kontaktinformasjon til alle kunstnerne på Stasjon K : contact information.pdfStasjon K Art Studios is a studio fellowship for professional artists who works by commission / adornments, and have exhibitions in Norway and abroad. Stasjon K on Facebook

In 2021 a group of the artists at Stasjon K started an art shop. Opening hours and more information about Stasjon K art shop can be found on Facebook and Instagram

Artists who exhibit their work in the art shop :
Ruth Bersås, Torill Brosten, Inger Bruun, liv Eiene, Cathrine Gilje, Fie von Krogh, David Lamignan Larsen, Turid Ottesen, Åsa Sjøholm, Magny Tjelta, og Gry Hege Rinaldo.

Artists who do not exhibit their work in the art shop can be contacted for appointment :
Turi Gramstad Oliver, Gunn Tjensvold, Nils-Thomas Økland, og Marianne Løvvik.

List of contact information to all artists at Stasjon K : contact information.pdf