Index Artists Exhibition Info History Contact
Stasjon K Art Studios er et atelierfellesskap for profesjonelle kunstnere som arbeider med oppdrag / utsmykninger, og har utstillinger i Norge og utlandet. Stasjon K på Facebook

I 2021 startet en gruppe av kunstnerne på Stasjon K en kunstbutikk. Den er nå avviklet.

Kunstnere på Stasjon K kan kontaktes for avtale. Liste over kontaktinformasjon til alle kunstnerne på Stasjon K : contact information.pdfStasjon K Art Studios is a studio fellowship for professional artists who works by commission / adornments, and have exhibitions in Norway and abroad. Stasjon K on Facebook

In 2021 a group of the artists at Stasjon K started an art shop. The shop is now discontinued.

Artists at Stasjon K can be contacted for appointment. List of contact information to all artists at Stasjon K : contact information.pdf