Index Artists Exhibition Info History Contact
"Betrakter" 2013 50x70 cm
Pencil drawing / water colour
1 2 3
Cathrine Gilje

Fotografiet er fastfrosset tid og bevegelse med en gitt aura, en affektfornemmelse. Henri Bergson,filosof

Bergson definerer affekt som en serie av motoriske mikro-bevegelser på en stabil flate av nerver som spenner kroppen ut. Videre hevder han at dette skjer på to måter, enten som utadvendt, håndgriplig ekspansjon eller som indre fortettet og usynlig ekspression. Å finne et visuelt uttrykk for denne affektfornemmelsen i fotografiet har vært sentralt i alle mine prosjekter. Med utgangspunkt i gamle familiebilder, enten egne eller ukjente, kan jeg gjennom tegningen sette mine spor og skape nye konstellasjoner mellom menneskene.


Homepage: www.cathrinegilje.no
Membership : NBK, TF, BKFR
E-mail : cg(a)cathrinegilje.no
Phone : (+47) 93 61 90 98
CV.pdf