Index Artists Exhibition Info History Contact
Stasjon K i Sandnes Rådhus: 1. september 2022 - 1. september 2023


Tittel : "Uten tittel" 2020 / Serie bestående av 3 verk
Størrelse: 58 x 78 cm pr. verk
Teknikk : Akvarell
Pris: 9.000,- pr. verk
Gunn Tjensvold

Mitt kunstnerskap omhandler gjenbruk.
Bruke det som kan virke ubrukelig, ubetydelig, eller det som ingen vil ha. Fokus på dette er en sterk motivator og et overordnet mål som bare er der som en naturlig del av mitt kunstnerskap og mine prosjekter. Jeg samler, sanker, eksperimenterer, setter i system eller roter det til.

Jeg arbeider med flere ulike teknikker, eksempelvis leire, installasjon, fotografi, akvarell og broderi, alt etter hva som er hensiktsmessig for de ulike prosjektene jeg jobber med.Mer om Gunn Tjensvold:
Instagram : guntjen88
Facebook : Stasjon K art studios
Tittel : "WAIGEO", 2011
Størrelse: 131 x 91 cm
Teknikk : Collage
Pris: 20.000,- (m/r)

Tittel : "WAIKAIA", 2011
Størrelse: 131 x 91 cm
Teknikk : Collage
Pris: 20.000,- (m/r)

Inger Bruun

Jeg jobber med ulike teknikker; maleri, akvarell, collage, tusjtegning, lito, stål og glass. Jeg arbeider i et abstrakt formspråk med klare forenklede former og rene farger. I oljemaleriet jobber jeg med en ensfarget bunn og med fabulerende former på flaten. Dette gjelder og for akvarellene. I collagene er det det fargede papiret som i sine enkle former spiller sammen med tusjtegningen. Formspråket i maleriet og i collagene danner bakgrunnen for arbeidet med lito. I utsmykningssammenheng har jeg jobbet med brennlakkert stål / alluminium som mobiler, skulpturer og former / relieffer på vegg. Videre har jeg jobbet med plexiglass som frittstående former og relieffer. Jeg har utført utsmykking i glass, i antikkglass og i ladalle glass. Jeg har og utført mindre skulpturer og former, som "bormodeller".Mer om Inger Bruun:
Stasjon K : Inger Bruun
Facebook : Stasjon K art studios


Tittel : "Above", "Firm Grip", "Bounce", "Cloudy" fra serien "Limbic Landscapes" 2010 - 2013
Størrelse 29 x 40 cm
Teknikk : Grafittblyant på papir
Marianne Løvvik

Den emosjonelle delen av hjernen, det limbiske system, er samlebetegnelsen på de utviklingshistorisk eldste delene av storhjernen. Det inneholder sentrer for reguleringen av autonome funksjoner som åndedrett, blodtrykk m.m., og det er av betydning for seksuell atferd og emosjonelle reaksjoner som frykt og sinne. Utviklingen av det limbiske system gjennom evolusjonen medførte at vi fikk muligheten til å håndtere positive og negative følelsesreaksjoner, en vurderingsevne for hva som er sant eller usant, hva som er verdiene våre, umiddelbar uttrykksevne og langtidshukommelse. Med kliniske definisjoner og teorier fra vitenskapen som bakgrunn og kontrast, forsøker jeg med gjenkjennelige former å beskrive det abstrakte, gåtefulle og kompliserte indre liv. Mine refleksjoner omkring temaet er basert på egne og andre menneskers opplevelse av fenomenet følelser. Jeg betrakter med undring innenfra og utenfra.

Jeg arbeider hovedsakelig med maleri og tegning, men også noe tekstil og lyd. Prosjektene starter med fordypelse i faktabasert materiale, og refleksjoner rundt samfunnsspørsmål, hvor det menneskelige ofte er kjernen i tematikken.Mer om Marianne Løvvik :
Hjemmeside : www.lovvik.com
Stasjon K : Marianne Løvvik
Facebook : Stasjon K art studios


Tittel : "Mens isen smelter" 2021
Størrelse: 112 x 106 cm
Teknikk : Akrylmaleri på linlerret
Pris: 16.900,-

Torill Brosten

Torill Brosten er utdannet ved Kunst og designhøyskolen i Bergen, tekstilavdelingen, og arbeider nå med maleri i store format, hvor hun undersøker mulighetene som ligger i det abstrakte maleriet, sett ut fra sin erfaring som tekstilkunstner. Hun arbeider og bor i Sandnes.

"I maleriene øsker jeg en stofflighet, hvor følsomheten for det taktile og materielle skinner gjennom.

Arbeidene vokser frem gjennom eksperimentering med vann, salt og avtrykk med ulike materialer som plast, tekstiler, papir etc. Slik kan det hevdes at arbeidene ligger i grenselandet mellom maleri og eksperimentelt trykk, formet gjennom en impulsiv og spontan arbeidsprosess som passer til mitt temperament. Dette gir en åpenhet og frigjøring jeg vil arbeide videre med, hvor det verbale, detaljer og illustrasjoner er underordnet.

Gjennom arbeidsprosessen etterstreber jeg en opplevelse av autensitet og stofflighet."Mer om Torill Brosten:
Hjemmeside: www.torillbrosten.no
Instagram : torillbrosten
Stasjon K : Torill Brosten
Facebook : Stasjon K art studios


Tittel : "TODAVIA" 2022
Størrelse: 115 x 100 cm
Teknikk : Oljemaleri på linlerret
Pris: 23.000

Ruth Bersås

Jeg arbeider mest med malerier i olje og akryl, men også med grafikk. Motivene er ikke alltid forutbestemt, jeg arbeider intuitivt og spontant. Uttrykksformen er i grenselandet abstrakt/ figurativt. Motivet "bord" opptar meg for alt det et bord representerer i vår kultur, generelt og personlig - fellesnevner er et møtested for mennesker. Ellers finner jeg stor inspirasjon i naturen.

Mer om Ruth Bersås:
Instagram : ruthbersas
Stasjon K : Ruth Bersås
Facebook : Stasjon K art studios