Index Artists Exhibition Info History Contact
"Polygoldeia"
Photo : F.v.K.
1 2 3
Fie von Krogh

Jeg arbeider med smykker som kunstnerisk uttrykksform. Små skulpturen som bæres av kroppen. Jeg lar meg inspirere av materialene, kombinasjoner, sammenføyninger, teknologiske nyvinninger så vel som fenomener i naturen. Jeg er opptatt av økologi. Naturen og mennesket, mangfoldet, ja livet, rett og slett! Ofte vil bruken av materialer og materialkombinasjoner gi en undertone av dette. Kontrastene, alltid kontrastene, innholdsmessig så vel som rent formalt, spenningen ligger der. Og med smykkekunst som uttrykksform, i seg selv, kan ofte oppleves kontrastfylt og paradoksal og noen ganger også humoristisk. Undrer du deg når du har sett mine smykker, da har jeg oppnådd store ting!Homepage: www.fievonkrogh.com
Membership : NK, NKVN
E-mail : fie.v.krogh(a)getmail.no
Phone : (+47) 90 51 12 17
www.fievonkrogh.com/cv