Index Artists Exhibition Info History Contact
Norwegian / English
Sykkelfabrikken
Det hele startet i 1989, da ca.14 kunstnere fra distriktet gikk sammen for å finne et felles arbeidssted. Flere fabrikklokaler var fraflyttet, så det var noen å velge mellom. Valget falt på gamle Øglænd sykkelfabrikk som hadde store flotte lokaler, med sentral beliggenhet i Holbergs gate i Sandnes. Det var mye å gjøre og ombyggingen av rommene tok omlag 2 år før kunstnerne virkelig kunne starte å arbeide med kunsten sin. Stedet fikk navnet " Sykkelfabrikken", og ble administrert av Rogaland Kunstsenter som hadde et styre hvor det blant annet satt en representant fra Sandnes kommune. Det var også en sekretær til å begynne med, og tilskudd fra fylke og kommune. Det foregikk mye spennende, et mylder av foretak. Teatergrupper, musikkgrupper, seminarer, utstillinger osv. Gjestende kunstnere " Artist in residence" kunne innta det 50 kvadratmeter store monumentalverkstedet. Mange spennende kunstnere fra hele Europa arbeidet og hadde utstillinger der. Etter hvert ble "Sykkelfabrikken" godt kjent rundt om i landet, også i utlandet.

Stasjon K Art Studios
I 2002, etter 15 gode år i Holbergs gate, kom beskjeden om at bygget skulle rives. Så var det til å jakte på noe nytt igjen. Det viste seg å være svært vanskelig å finne noe som var egnet. Noe var det nok, men prisene var for høye. Samarbeidet med Rogaland Kunstsenter var slutt. Da var det at Sandnes kommune kom med tilbud om å overta den gamle brannstasjonen i Sandnes og kontorene til det gamle biblioteket i overetasjen. Disse lokalene hadde stått ledige en del år, og var sist brukt til ungdomsklubb, så første etasje var svartmalt over det hele. Oppussinger krevde omfattende malearbeid og noen nye vegger.
Atelierfellesskapet ble kalt Stasjon K, etter den gamle brannstasjonen. Det ble litt av en overgang fra store verksteder med stor takhøyde til små kontorer med vanlig takhøyde. Det var ikke plass til alle, og for noen av kunstnerne var rommene uegnet til å arbeide i, og de måtte finne seg noe annet. Men det var god romtemperatur, og lettere å konsentrere seg om arbeidet når alle hadde egne rom. De som flyttet inn måtte på en måtte innrette arbeidet etter rommets størrelse. Selv om det var liten plass, ble det likevel produsert utsmykkinger til offentlige bygg, skoler, barnehager, pleiehjem osv. Det ble holdt utstillinger, og omvisninger for grupper og lag. Litt utskifting har det vært. Noen har flyttet ut og andre har kommet til. Det best egnede rommet til å produsere større verk i, er en av de gamle brannbilhallene. Rommet er nå administrert av Sandnes Kommune for AiR Sandnes Artist in Residence. Profesjonelle internasjonale, så vel som nasjonale og regionale kunstnere er velkomne til å søke om et opphold. Stasjon K og KinoKino danner til sammen et kulturkvartal mellom Langgata og Storgata i Sandnes sentrum.