Index Artists Exhibition Info History Contact
"Skygge 1" Painting on canvas
50 x 50
1 2 3
Liv Eiene

I denne maleriserien har jeg prøvd å fange den flyktige, uhåndgripelige formen til en skygge. Jeg har valgt skygger fra organiske former og løsrevet fremstår motivene som et stilisert, forvrengt speilbilde av sin egen kilde. Skyggene er konstant i endring, og vinkel i forhold til lyskilden, og avstand til underlaget påvirker skyggens utseende. I dette prosjektet vil jeg ha fokus på, og finne variasjoner i, denne noe oversette del av våre visuelle omgivelser. Ved å male små prikker oppstår det en flimrete overflate som understreker det uhåndgripelige i formen.Homepage: www.eiene.com
Membership : NBK, BKFR, LNM
E-mail : liv(a)eiene.com
Phone : (+47) 91 32 81 90
CV.pdf