Index Artists Exhibition Info History Contact
"Gult" oljemaleri
50x65cm
1 2 3
Ruth Bersås

I work mainly with oil and acryl painting, but also graphic. The motives aren't always decided. I work intuitivally and spontanously. The figureform is between abstract and figurative - but can often end with the motive "the table". What engages me completely is ,that in our culture, the table represents both generally and personally, a meeting place.

Jeg arbeider mest med malerier i olje og akryl, men også med grafikk. Motivene er ikke alltid forutbestemt, jeg arbeider intuitivt og spontant. Uttrykksformen er i grenselandet abstrakt/ figurativt. Motivet «bord» opptar meg for alt det et bord representerer i vår kultur, generelt og personlig - fellesnevner er et møtested for mennesker. Ellers finner jeg stor inspirasjon i naturen.STASJON K art studios
Membership : NBK, BKFR
E-mail : ruth.bersas(a)lyse.net
Phone : (+47) 93 80 61 46
CV.pdf